تحریر ترکه

تحریر ترکه

انتقال اموال به جای مانده امری لازم و واجب است. یعنی وقتی شخصی فوت می‌کند چه به صورت حقیقی یا …

تمکین

تمکین

تمکین زن به چه معناست؟ بر طبق قانون مدنی همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت …

نفقه-چیست

نفقه

به معنای حقوق زن در زندگی مشترک هست به این معنا که تمامی نیازهای زن در زندگی تأمین شود. نیازهای …

مهریه

مهریه

مهریه (صداق، صداقیه، کابین، فرض) در دین اسلام جزو حقوق زن محسوب می‌شود و بعد از توافق خانواده‌ها میزان آن …