تحریر ترکه

تحریر ترکه

انتقال اموال به جای مانده امری لازم و واجب است. یعنی وقتی شخصی فوت می‌کند چه به صورت حقیقی یا …

نحوه استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه: واژه جهیزیه هیچ تعریف قانونی‌ای در قانون مدنی ایران ندارد به این دلیل که زن هیچ‌گونه تکلیفی درآوردن …

نفقه-چیست

نفقه

به معنای حقوق زن در زندگی مشترک هست به این معنا که تمامی نیازهای زن در زندگی تأمین شود. نیازهای …