تحریر ترکه

تحریر ترکه

انتقال اموال به جای مانده امری لازم و واجب است. یعنی وقتی شخصی فوت می‌کند چه به صورت حقیقی یا …

تمکین

تمکین

تمکین زن به چه معناست؟ بر طبق قانون مدنی همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت …