مطالب و مقالات حقوقی و ثبتی

نفقه-چیست

نفقه

به معنای حقوق زن در زندگی مشترک هست به این معنا که تمامی نیازهای زن در زندگی تأمین شود. نیازهای …

مهریه

مهریه

مهریه (صداق، صداقیه، کابین، فرض) در دین اسلام جزو حقوق زن محسوب می‌شود و بعد از توافق خانواده‌ها میزان آن …