بررسی جرم تخریب و مجازات آن در قانون جدید

بررسی جرم تخریب و مجازات آن در قانون جدید

در این مقاله به بررسی جرم تخریب و مجازات آن در قانون جدید پرداخته می شود.جهت اخذ مشاوره حقوقی و کیفری میتوانید با گروه وکلای عدل گسترانه یگانه تماس گرفته و از تجارب وکلای موسسه بهره مند گردید.

تخریب در لغت به معنای خراب کردن و ویران کردن است  ودرعلم حقوق تخریب می تواند به دو شکل صورت بپذیرد :

الف) تخریب مال متعلق به دیگری به طور ناخواسته  و غیر عمد که دارای جنبه حقوقی بوده و درآینده به آن خواهیم پرداخت.

ب)تخریب و آسیب رساندن به اموال متعلق به دیگری به طور عمدی وبا نیت تلف و معیوب ساختن آن ،که در قانون  مجازات اسلامی به طور خاص توسط قانونگذار جرم انگاری شده است. قبل از ورود به مبحث مجازات جرم تخریب و بررسی تطبیقی آن بین قانون مجازات اسلامی و قانون جدید ،ابتدا باید جرم تخریب وارکان تشکیل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم .همانطور که میدانیم هر جرم دارای ۳ رکن قانونی ،مادی و معنوی می باشد .

عنصر قانونی :عنصر قانونی جرم به این معناست که قانون گذار فعل مجرمانه ای را در قانون پیش بینی نموده و جرم انگاری نماید وبرای آن فعل،ضمانت اجرا نیز تعریف نماید،جرم تخریب در ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم انگاری شده و برای آن مجازات نیز تعیین شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

عنصر مادی جرم فوق الاشاره به مانند سایر جرایمی که علیه اموال صورت میگیرد اصولا به صورت فعل (مثبت)می باشد مثل شکستن ویترین مغازه متعلق به دیگری و اصولا ارتکاب جرم تخریب بصورت ترک فعل قابل تصور نمیباشد .همچنین این جرم بر روی مال اعم از منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری اعم از اسناد ،اشیا و اموال قابلیت تحقق دارد .از این بابت وقتی صحبت از مال می شود باید قائل به این امر باشیم که شیء مورد تخریب باید دارای ارزش مالی بوده و عملا قابل خرید و فروش باشد(دارای ارزش مالی(لکن به نظر میرسد تخریب اشیا که برای مالک آن دارای ارزش معنوی بوده را نیز بتوان مشمول این جرم دانست .

نکته پایانی در باب عنصر مادی جرم تخریب، سایر جرایم علیه اموال این است که شرط تحقق این جرم ورود ضرر به مالک اموال می باشد لذا اگر شخصی اقدام به آسیب رساندن به مال متعلق به دیگری نماید ولی در عمل خسارتی به آن مال وارد نگردد جرمی محقق نشده است .

عنصر معنوی جرم تخریب: عنصر روانی جرم را باید در قالب سونیت عام و سونیت خاص بررسی نماییم .سونیت عام در جرم مذکور اراده واختیار شخصی مرتکب برای انجام فعل تخریب و ورود خسارات به مال دیگری میباشد وسونیت خاص آن،قصد ونیت مرتکب برای ارتکاب جرم و ورود خسارات و ضرر به شخصی است که مال تخریب شده متعلق به وی می باشد. 

مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)” هرکس عمدا اشیا منقول یاغیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نمیاید یا به هر نحو کلاً یا بعضا تلف نماید ویا از کار اندازد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد”

همانطور که در ماده فوق الذکر ملاحظه می گردد قانون گذار صرف تخریب به اموال دیگران که توام با سونیت باشد و موجب ضرر به دیگری گردد را مصداق جرم تخریب دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است

اما لازم است بدانیم که به موحب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۹۹ مجازات جرم تخریب دستخوش تغییراتی شده است که به آن خواهیم پرداخت.

براساس بند ت ماده یک این قانون چنانچه شخص مرتکب اقدام به تخریب مال متعلق به دیگری نماید و میزان خسارات وارده یکصد میلیون ریال (ده ملیون تومان) یا کمتر باشد مجازات تخریب جزای نقدی تا دوبرابر خسارات وارده خواهد بود و دیگر خبری از مجازات حبس نیست !

لکن اگر تخریب بیش از یکصد میلیون ریال باشد حبس از ۳ ماه تا یک ونیم سال تعیین خواهد شد و مجازات فوق الذکر جایگزین حبس مقرر در ماده ۶۷۷ شده است . به نظر میرسد با توجه به مجازات جدید جرم تخریب اگر شخصی اقدام به تخریب اموال شما نمود چنانچه خسارات وارده کمتر از یکصد ملیون ریال باشد (که تعیین میزان خسارات باید با تقدیم دادخواست تامین دلیل و جلب نظر کارشناس از طریق شوراهای حل اختلاف باشد)

که مجازات قانونی آن جزای نقدی خواهد بود بهتر است با توجه به وجود مراحل زیاد از جمله اخذ تامین دلیل برای برآورد خسارات ،شکواییه ،دادسرا،کلانتری و دادگاه پیش پای شما ودرنتیجه پرداخت جزای نقدی به حساب دولت(نه شما که بزه دیده جرم تخریب هستید) پیشنهاد میگردد بجای اقدام از طریق کیفری ،از طریق شورای حل اختلاف پس از برآورد خسارت اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نمایید. البته اگر میزان خسارت وارده بیش از ده میلیون تومان باشد چون هنوز مجازات حبس هر چند خفیف تر از قبل،پابرجاست شاید اقدام کیفری معقولانه به نظر برسد .   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.