اخذ پلمب دفاتر

هر شرکتی که به ثبت می رسد صرف نظر از اینکه شرکت فعالیت دارد یا خیر باید بعد از تشکیل پرونده مالیاتی به اخذ پلمب دفاتر بپردازد. تمامی شرکت ها ملزم به وارد کردن اطلاعات مالی خود در این دفاتر و ارائه دادن آنها به مامورین اداره مالیات سر سال مالیاتی خود می باشند. این دفاتر برای اداره مالیاتی حائز اهمیت است به این دلیل که به امضای نماینده اداره ثبت رسیده و پلمب شده است و به هیچ عنوان امکان تقلب و جابه جایی و …. در آن وجود ندارد. باید توجه داشت که دفاتر با دقت تمام پر شوند و هیچ گونه خط خوردگی در آنها وجود نداشته باشد.

دفاتر قانونی به دو دسته رسمی و غیر رسمی دسته بندی می شوند که برای اداره مالیات دفاتر رسمی و پلمپ شده قابل قبول می باشد. فرق دفاتر رسمی و غیر رسمی در چه چیزی می باشد؟

دفاتر رسمی پلمب شده اند به این معنا که:

دفاتر رسمی توسط نماینده اداره ثبت مهر و امضا و شماره گذاری می شود و پس از تکمیل شدن اظهارنامه پلمب دفاتر به تایید نماینده ثبت رسیده و در آخر دفاتر توسط وازرت دادگستری مهر و منگنه شده و به این طریق امکان جابه جایی صفخات و هیچ تقلبی در آنها وجود ندارد که این شرایط در دفاتر غیر رسمی وجود ندارد. دفاتر رسمی شامل دفتر روزنامه، کل، دارایی و اندیکاتور می باشند.

  • دفتر روزنامه باید پلمب شود و تمامی فعالیت های اقتصادی به صورت روزانه در آن ثبت شود که این دفتر به دو دسته دفتر روزنامه عمومی و اختصاصی تقسیم می شود که در عمومی کلیه فعالیت های مالی و در اختصاصی تک تک فعالیت ها به صورت جداگانه و اختصاصی و تفکیک شده به ثبت می رسند.
  • دفترکل باید پلمب شود که در این دفتر تمامی عملیات مالی ثبت شده در دفتر روزنامه تقریبا هفته ای یک بار به صورت اختصاصی و جداگانه منتقل می شود.
  • دفتر دارایی پلمب نمی شود و همچنین فعلا در بین دفاتر قانونی وجود ندارد اما بهتر است بدانیم در آن هر سال تمامی دارایی های منقول و غیر منقول و همچنین بدهی ها و طب ها را ریز به ریز وارد می کنند.
  • دفتر اندیکاتور هم پلمپ نمی شود و در آن تمامی صورتحساب ها و فعالیت های اقتصادی با تاریخ وارد می شود.

با توجه به تعدد مراحل و همچنین نکات ریز هر مرحله به شما پیشنهاد می شود که کار را به دست گروه وکلای عدل گستران یگانه بسپارید.

گروه وکلای عدل گستران یگانه با حضور وکلای متخصص و زبده و با بالاترین تخصص در تمامی زمینه های ثبتی آماده ارائه خدمات مشاوره و قبول تمامی امور ثبتی شما عزیزان می باشند.

برای اخذ اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

02144030250

02144030251

02144030252

09352217114